Implementace

Helios ePortal tvoří několik serverů a programů, které spolu vzájemně komunikují. Proto je implementace modulu složitější než u většiny jiných modulů. Vzhledem k tomu, že jsou připraveny návody a podpůrné programy, jsme si jistí, že vyškolený konzultant ve spolupráci se správcem sítě implementaci bez problémů zvládne.

Ke zprovoznění pracoviště kde se budou weby vytvářet stačí běžné znalosti Windows a Heliosu. Ke zprovoznění provozního serveru však budou potřebné alespoň základní znalosti Microsoft Serveru a Microsoft IIS nebo spolupráce správce Windows Serveru.

Instalace do Heliosu

ePortál je běžný modul Heliosu, a jako takový musí být povolen v kódu. Pokud tomu tak je, tak se zobrazí soudeček ePortal (dříve eReporty) ve kterém jsou všechny potřebné přehledy.

Instalace pluginu

K tvorbě a nasazení webů jsou potřebuje další funkcionality, které nejsou v Heliosu. Tyto obsahuje plugin ePortál – editor webu (dříve eReporty – editor webu), který najdete ve Store a běžně jen nainstalujete do Heliosu. Jedná se o soubor rpicWeb4Helios.dll.

Během instalace si plugin stáhne další potřebné soubory a rozbalí je do pracovní složky. Pracovní složka leží ve vaší osobní složce AppData (C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Web4Helios).

Ke správné funkčnosti pluginu musí být nainstalován INTERNET EXPLORER VERZE 11!
Pokud chcete složku rychle otevřít použijte akci „Otevření složky s daty“ v přehledu ePortal nebo zadejte do Spustit C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Web4Helios

Při spuštění pluginu se kontroluje, zde v systému aktualizací není novější verze webového serveru. Pokud ano, je nabídnuto její stažení a instalace.

Po stažení nové verze webového severu doporučujeme vytvořit akcí „Nasazení webu na server IIS“ znovu instalční soubor příslušného webu a ten spustit na provozním serveru. Tím zaktualizujete též provozní verzi webu.

Při problémech s verzemi pluginu instalací doporučujeme: Odregistrovat / zaregistrovat plugin pomocí RegSvr32: Příkazový řádek spustit jako správce / přejít do složky s instalací Heliosu spustit „regsvr32 rpIcWeb4Helios.dll -u“ spustit „regsvr32 rpIcWeb4Helios.dll“ Pokud by to nepomohlo tak: Vymazat plugin z databáze Viz. první dva kroky z bodu 1 Nainstalovat plugin ze store.

Instalace lokálního serveru

Lokální webový server i s ostatními potřebnými soubory je automaticky nainstalován během instalace pluginu. Najdete jej v pracovní složce pod názvem WEB4HeliosServer.exe. Server je automaticky spuštěn pluginem, když voláte akci „Zobrazení stránek“ a zůstává spuštěn dále. Když běží, můžete pracovní web vyvolat v libovolném prohlížeči zadáním http://localhost:8000.

V případě problémů se zobrazením zkušebních stránek vypněte lokální webový server. Najdete jej v liště ve skrytých ikonách. Ikona oranžové zeměkoule. Druhé tlačítko myši a „Vypnout server“.
V případě že chcete zkoušet lokální web bez toho abyste museli spouštět Helios a pluginem spouštět web server, můžete si nastavit, že se bude spouště po spuštění windowss. Stačí vybrat volbu „Otevřít“ a zakliknot „spouštět automaticky“
Chcete-li rychle spustit zkušební stránky, klikněte dvojklikem na oranžovou zeměkouli a spustí se implicitní prohlížeč s aktuálním zkušebním webem. Stejně jako kdybyste v něm zadali http://localhost:8000

Instalace do Microsoft IIS

Na provozním serveru musíte mít nainstalovaný Microsoft Internet Information Server (IIS). Vzhledem k tomu že existuje mnoho verzí Microsoft Windows Serveru a tím pádem noho způsobů jam IIS na server nainstalovat, neuvádíme zde žádný konkrétní návod.

Instalace Microsoft IIS

Pro správce Windows Serveru, kde poběží provoz, se bude jednat o rutinní záležitost. A ve velké většině případů nebde muset IIS instalovat, protože na IIS pojede web firmy. Ale jen prověří konfiguraci.

V případě že tomu tak není, a potřebovali byste IIS na serveru nainstalovat, najdete informace k tomu jak na internetu. Třeba na adrese Webový server (IIS) – přehled. Případně můžete využít skript, který jsme připravili InstallMicrosoftIIS.zip. Skript rozbalte do složky a spusťte. Nainstalují se potřebné součásti IIS a nastaví se dle potřeby.


Pro místní testování můžete zprovoznit IIS server též na lokálním počítači, kde se vytváří návrh. K tomu lze využít připravený skript InstallLocalMicrosoftIIS.zip, který nejen nainstaluje požadované části IIS ale také nakonfiguruje lokální adresu local.eportal.site. Pro zkoušení na lokálním počítači pak můžete využít URL s touto adresou. Chcete-li vyzkoušet na lokálním počítači práci s HTTPS protokolem, můžete si do IIS nainstalovat certifikát pro lokální doménu. Najdete ho v souboru certifikat.local.eportal.site.zip včetně návodu na instalaci do IIS. Poté co jej do IIS nainstalujete můžete používat lokálně protokol https s adresou local.eportal.site.

Například: http://local.eportal.site/web01 nebo https://local.eportal.site/web01
Chcete-li si vyzkoušet svou šikovnost a zamezit tomu aby se protokol http nepoužíval ani lokálně, zapněte přesměrování. Návod najdete níže:

Here is an example of such web.config — it will force HTTPS for ALL resources (using 301 Permanent Redirect):


<?xml version=“1.0″ encoding=“UTF-8″?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <rewrite>
            <rules>
                <clear />
                <rule name=“Redirect to https“ stopProcessing=“true“>
                    <match url=“.*“ />
                    <conditions>
                        <add input=“{HTTPS}“ pattern=“off“ ignoreCase=“true“ />
                    </conditions>
                    <action type=“Redirect“ url=“https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}“ redirectType=“Permanent“ appendQueryString=“false“ />
                </rule>
            </rules>
        </rewrite>
    </system.webServer>
</configuration>Po instalaci IIS je potřeba prověřit, že jsou v IIS zapnuty následující volby.

 • Server musí mít nainstalovánu podporu pro ISAPI
 • Instalace rozšíření ISAPI
 • Install ISAPI extension
 • Server musí mít povoleno „Provádět“ v „Mapování obslužných rutin“ neboli „Execute“ v „Handler Mappings“
 • Mapování obslužných rutin
 • Handler Mappings
 • Server musí mít povolen „Čtení a zápis“ konfigurace „Mapování obslužných rutin“ neboli „Read and write“ v „Handler mappings“.
 • Mapování obslužných rutin
 • Handler mappings

Instalace webu

Vlastní instalace webu se dělá instalačním programe, který vytvoříte v Heliosu pomocí akce „Nasazení webu na server IIS“ v přehledu ePortal. Tato akce vytvoří instalační program. Program v sobě obsahuje všechno co je potřebné pro instalaci (data, konfiguraci, webovou aplikaci …). Stačí program přenést na produkční server a tam jej spustit. Instalační program je tvořen průvodcem, který vás provede celou instalací. Po ukončení instalace je potřebné ještě zkontrolovat, zda je vše funkční. Případně upravit konfiguraci. Následující obrázky ukazují některé kroky průvodce.

 • Instalace webu
 • Instalace webu 2
 • Instalace webu 3
 • Instalace webu 4

Určitě je potřebné doplnit propojení nově nainstalovanou doménu https protokolu na certifikát, protože tuto část konfigurace instalační program nepokrývá.

Při dalším spuštění instalační program již zná zadanou konfiguraci a nemusíte ji zadávat znovu. To lze s úspěchem použít pro instalaci aktualizací webového serveru.

Powered by BetterDocs

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *