Přehled ePortal (dříve eReporty)

Přehled ePortal je základním přehledem pro vytváření webů. V tomto přehledu zde definují základní vlastnosti webu, přístupová práva a také se zde zadávají položky hlavního menu, které budou web tvořit. Z tohoto přehledu lze – s pomocí pluginu – interaktivně editovat vytvořené webové stránky, aby vypadaly a pracovaly tak jam si přejete.


Přehled ePortal

Přehled ePortal

Formulář ePortal

Nový záznam v přehledu ePortal vytvoříte pomocí formuláře ePortal. Nový formulář ePortal otevřete stiskem tlačítka Nový, případně stiskem klávesy <F2>. Otevře se formulář ePortal.

Záložka 1 – Nastavení

Formulář ePortal, záložka 1 - Nastavení


Na záložce 1 – Nastavení zadáváte tyto základní údaje:

Definice webu Základní informace o webu.

 • Název webu – povinný údaj, název webu.
 • Rozsah dat – pole s výběrem. Určuje se, zda se budou data zobrazovat pouze z vlastní databáze nebo i z jiných dostupných databází Helios Orange. Výběr:
  • aktuální databáze – výchozí nastavení. Rozsah dat se týká pouze vlastní databáze.
  • všechny databáze – budou publikovány všechny dostupné databáze
  • vybrané databáze – při této volbě se zobrazí navíc záložka 7 – Databáze (kde je nutno vybrat příslušné databáze, jejichž data potřebujete prezentovat).
 • Popis webu – nepovinný údaj, informativní popis webu.
 • URL webu – povinný údaj, URL adresa webu.

Aktualizace dat V této oblasti je možno nadefinovat automatické spouštění aktualizace webu.

 • Intervaly automatické aktualizace dat – pro zabezpečení automatické aktualizace dat zapíšete příslušný text, ve kterém popíšete interval a čas spuštění aktualizace. Například:
  • každé čtyři hodiny od 1:00
  • každý den v 02:00
  • každý týden v pondělí v 01:00
  • každou druhou neděli v 0:15

Poznámka: pokud napíšete slovo, kterému software nerozumí, zobrazí informaci Neznámé slovo. Pokud software zadání rozumí, v popisku se objeví data a časy příštích spuštění.

Administrátor webu O stavu webu a případných chybových stavech může být administrátor webu informován formou emailových zpráv. Je třeba zadat následující údaje.

 • Jméno administrátora
 • E-mail administrátora
 • Informovat e-mailem
  • o ničem
  • o chybách
  • o průběhu

Záložka 2 – Nastavení serveru

Formulář ePortal, záložka 2 - Nastavení serveru


Na záložce 2 – Nastavení serveru nastavujete komunikaci s databází Helios Orange prostřednictvím SQL protokolu nebo eServeru. Komunikace prostřednictvím eServeru je zde s ohledem na zpětnou kompatibilitu a v budoucnu nebude dále podporována.

Oblast Pro vytváření webu slouží k nastavení komunikace mezi Helios Orange a lokálním ladícím webovým serverem. Adresa / port musí být zadány z pohledu komunikace mezi lokálním počítačem a Helios Orange.

Oblast Pro provoz webu slouží k nastavení komunikace mezi Helios Orange a provozním webovým serverem. Adresa / port musí být zadány z pohledu komunikace mezi provozním serverem a Helios Orange.

Nastavení „Pro provoz webu“ bude aktivní až po instalaci webu na provozní server!
 • Typ serveru – pole s výběrem, nastavujete způsob komunikace web serveru s databází Helios Orange.
  • Helios eServer – eServer musí být nainstalován a správně nastaven. Podpora eServeru v modulu ePortal bude v 1Q/2019 ukončena a proto ji nedoporučujeme používat!
  • Microsoft SQL Server
 • Adresa serveru – povinné pole. Systémový název eServeru nebo MS SQL Serveru.
 • Doména – zadává se jméno domény pro eServer.
 • Uživatel – pole s návazným přehledem uživatelů. Zde se zadá uživatel SQL serveru, pomocí kterého bude probíhat komunikace mezi ePortal a databází Helios Orange. V případě komunikace přes eServer musí být zařazen do eServeru.
 • Heslo – pole pro zadání hesla uživatele. Zobrazení hesla je chráněno ***********.
 • Protokol – pole s výběrem, nastavujete protokol komunikace webu s databází Helios Orange. V případě typy serveru:
  • Helios eServer – je možnost výběru http protokolu nebo zabezpečeného https protokolu
  • Microsoft SQL Server – použije se SQL protokol, jiná volba není.
 • Port – pole pro zadání čísla portu pro příslušnou komunikaci.
 • Test – tlačítko pro ověření správnosti nastavení způsobu komunikace.

Po zadání doporučujeme jeho správnost vyzkoušet tlačítkem Test. Tím ověříte, že je vše správně nastaveno.

V některých případech je adresa pro provoz webu jiná než pro editaci. V tom případě nebude ověření provozní komunikace fungovat, protože test probíhá na lokálním počítači a ne na provozním.

Záložka 3 – Obnova hesla

Web umožňuje obnovit zapomenuté heslo. K tomu slouží tlačítko na úvodní obrazovce webu, které zašle na email, který je svázaný s přihlašovaným účtem, s pokyny z obnově. Tato záložka slouží k zadání parametrů potřebných pro odeslání tohoto emailu.

Formulář ePortal, záložka 3 - Obnova hesla

Část Nastavení emailu K zadání parametrů emailového serveru můžete použit některé z uložených nastaveni SMTP serverů, nebo zadejte parametry ručně.

Tohle nastavení je určeno pro správce sítě. Pokud nemáte žádné uložené nastavení, požádejte správce sítě o spolupráci.

Část Obnova hesla Předmět e-mailu – text předmětu zaslaného emailu Text e-mailu – text zaslaného emailu. V textu můžete použít makro <Name> – vloží celé jméno uživatele, <UserName> – vloží uživatelské jméno pro web a <URL> – vloží odkaz pro obnovu hesla.

Makro <URL> je nutné VŽDY použít, protože jinak by adresát e-mailu nevěděl jak heslo obnovit.

Záložka 4 – Práva webu

Viz. Přiřazení práv

Záložka 4 – Hlavní menu

Formulář ePortal, záložka 4 - Hlavní menu

Na záložce 3 – Hlavní menu se tvoří hlavní menu webu. Vybírají se jednotlivé položky z přehledu Položky hlavního menu. Pořadí položek hlavního menu v přehledu určuje pořadí (zleva doprava) v horní vodorovné liště webu. Položky hlavního menu se přiřazují stiskem tlačítka Připojit, označené položky lze odstranit z webu stiskem tlačítka Odpojit. Pořadí položek hlavního menu lze měnit pomocí akcí místního menu Nahoru (hotkey <Ctrl><Up>) nebo Dolů (hotkey <Ctrl><Down>).

Pás karet Akce ePortal

Pás karet Akce ePortal
Pás karet Akce obsahuje jak funkcionalitu Helios Orange, tak funkcionalitu pluginu ePortál. Když pás karet neobsahuje některé akce, zaktualizujte nebo nainstalujte plugin pro ePortál.
 • Provoz
  • Aktualizace nastavení – aktualizuje nastaveni provozního webového serveru podle stavu v Heliosu Orange.
  • Aktualizace dat – aktualizuje data provozního webového serveru podle stavu v Heliosu Orange.
Akce v části „Provoz“ budou funkční až po instalaci webu na provozní server.
 • WebyNávrh
  • Aktualizace nastavení – aktualizuje nastaveni ladícího webového serveru podle stavu v Heliosu Orange
  • Aktualizace dat – aktualizuje data ladícího webového serveru podle stavu v Heliosu Orange
  • Editace stránek – vyvolá editor stránek
  • Zobrazení stránek – spustí lokální web server a zobrazí testovací stránky
  • Reset webu – resetuje lokální web
 • Nasazení
  • Nasazení webu na server IIS – vytvoří instalační program pro nasazení webu na provozní server
  • Otevření složky s daty – otevře pracovní složku
 • eServer (Tyto akce vždy kontrolují, zda je spuštěn eServer ze stávající instance Helios Orange. V opačném případě nabídnou přepnutí do této instance.)
  • Spuštění / restart služeb eServeru
  • Zastavení služeb eServeru
  • Konfigurace eServeru
 • Ostatní
  • Export definic

Powered by BetterDocs

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *